paripAhimAm shrI

paripAhimAm shrI.  rAgA:  dhanyAsi.  c/tripuTa tALA.

P:  paripAhimAm shrI hrSIkEsha kari varada vAsudEva savEmsha
A:  duritaugha shaila kulishEndirEsha paritOSitE sa-rucirAli kEsha
C:  vara shankha cakra pari shObhitakara sarasIruhAkSa kamsyAdyari hara
kara vIra kunda suma hAra dhIra sura brnda vinuta paramOddAra

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb