praNamAmi shrI

praNamAmi shrI.  rAgA:  kIravANi.  c/tripuTa tALA.

P:  praNamAmi shrI pradyumnam aham guNa pUrNamAjArcita vigraham
A:  trNa bindu munIdita vigraham raNadhIram arAtima dApaham
C:  bhAsurAngadAdi vibhUSitam bhAsamAna manjuLa kEshajAtam
dAsa pArtha sUtam dayayAnvitam vAsudEva mibhEndra suvanditam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb