praNamAmyaham shrI gaurIsutam

praNamAmyaham shrI gaurIsutam.  rAgA:  gauLa.  Adi tALA.

P:  praNamAmyaham shrI gaurIsutam phaNitalpa vAsudEva bhaktam satatam
A:  gaNanAtham amara brnda sEvitam phaNihAra bhUSitam munivara vanditam
C:  dhrta cAru mOdakam gajamukham sitakarAmita garva bhanjakam
natabhUta santOSa dAyakam shrta bhakta pAlakam siddhivinAyakam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb