rAmam namAmi

rAmam namAmi.  rAgA:  vakuLAbharaNa.  c/rUpaka tALA.

P:  rAmam namAmi satatam bhUmi sutA samEtam
A:  kAmAri sammuditam shyAmala tanaumaga rahitam
C:  vAsavAdi sampUjita bhAsamAna vara caraNam
vAsudEamakhila janOpAsita nibha caraNam
sAsitEndra tanubhavam nata sa madana tOSaNam
bhUsurArti bhaya haraNam shrta bhakta bhava taraNam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb