shankari ninnE

shankari ninnE.  rAgA:  kAmavardhini.  cApu tALA.

P:  shankari ninnE ika cAla nammitini shankari ninnE ika cAla nammitini
A:  pankajAkSi nIdu mahima pogaDuTa nA taramA
pankajAnanE praNatajana shankari shrI tripurasundari
C:  kAma janaka vAsudEva sahOdari shyAmaLAngai shiva hrdayOllAsini
kAmitArtta dAyini kAtyAyani gaurI gAciyunna nannu vEga kAvavE janani dEvi

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb