shrIdhara pAhi

shrIdhara pAhi.  rAgA:  jayantashrI.  c/rUpaka tALA.

P:  shrIdhara pAhi dayAkara vEda sugOcara giridhara
A:  yAdava varada parAtpara pAda natAmara sukhakara
C:  bhUsurAdi pAlana para vAsudEva muraLIdhara
bhAsura maNi bhUSaNa nAgAsura hara dAmOdara

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb