smara rAmacandram

smara rAmacandram.  rAgA:  shankarAbharaNa.  c/tripuTa tALA.

P:  smara rAmacandram smara sundaram smara vairi mAnasa mandiram
A:  shara cApadharam nrpa shEkharam khara rAvaNAdyari haram udAram
C:  karuNAkaram shrta mandAram duritauga haram jagadIshvaram
sura bhUsurAdyabhi vanditam para vAsudEvam satatam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb