taddhIm tanata dhIm tana

taddhIm tanata dhIm tana. rAgA: khamAs. rUpaka tALA.

P: taddhIm tanata dhIm tana dhiranA dhiranA tAni dhru dhru
A: taddhImta kaNa kataratAni takiTatAm dhimi tadingiNatOm
tattit-taLAngu takatiku tadingiNatOm tattaLAngu takatiku
tadingiNatOm taLAngu takatiku tadingiNatOm
C: undan aDiyanenak-karuL shei kandanE mukundan maruga
santatamum unniru malarp-padamcintaiyirk-koNDu tudittiDuvEn
            (sholkaTTu)
tAm takiTa takaNaka jhaNu ma ga ma ni dha ni tAm tillAnA
tattit-taLAngu takatari kiTataka tAm taka tattit-taLAngu takatari
kiTatakatAm tattit-taLAngu takadhit-taLAngu takatari tadingiNatOm tadingiNatOm taka tadIngiNatOm

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb