taramu gAdurA

taramu gAdurA.  rAgA:  shahAnA.  Adi tALA.

P:  taramu gAdurA raghuvara nIkidi dvaritamuga nannu brOvakuNDEti
A:  sarasija lOcana sakala lOkAvana niravadhi sukhadA nIkenduku nirdaya
C:  kari moralanu vini brOvalEdA munu parama bhaktuDaina prahlAduni brOvalEdA
murahara vASudEva madana kOTi sundarA varamaina nI mahima varNImpakA taramA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb