trivikramam aham

trivikramam aham. rAgA: kAmbhOji. c/tripuTa tALA.

P: trivikramam aham bhajE dEvadEvam su-vigraham haram vAsudEvam
A: pavitritO balam prathIta vibhavam ravi prabham patanatAnila bhavam
C: dharAtmajArccita sarasija caraNam surAni samadana varagaNa caraNam
            (madhyamakAlam)
virAda rAvaNa karAdi kalanisha carAntakam raghukula tilakam
purAri surucira sarAsa gaurava nirAsakam ratipati janakam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb