upEndramAshrayAmi

upEndramAshrayAmi.  rAgA:  khamAs.  c/tripuTa tALA.

P:  upEndramAshrayAmi santatam krpAlavAlam indirApatim
A:  apAra vaibhavam suma bhUSitam dvipArti haraNam shruti birIDitam
C:  vAsudEvam akhila lOka sharaNam vAsavAdi vandita vara caraNam
bhAsamAna shArdEndu vadanam bhAsurAbja daLa vishAla nayanam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb