varamulosagi brOcE

varamulosagi brOcE.  rAgA:  shuddhasAvEri.  c/tripuTa tALA.

P:  varamulosagi brOcE birudu mIkoNDaga saraguNa nannu pAlimpa rAdA rAmA
A:  dharaNIjA ramaNa nI mahima varNimpa nA taramu gAdu nE parulanu vEDanu
C:  O kamalAsanAdi vinuta sucarita shrIkara tAraka mantra rUpAshrta
lOka rakSaka vAsudEva dayAnvita nI krpa galagani kAraNamEmayyA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb