karuNAnidhi ilalO

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 2).

Raga: tODi / Tala: Adi, tishra gati

P: karuNAnidhi ilalO nIvanucunu kannatalli vEDukONTini nI sharaNaNTini

A: aruNAmbudanibha caraNA suramunisharaNAnantESTadAyaki shrI bRhannAyaki

C1: gAnavinOdini nImahimAtishayambula entaTivADanu taramA brOvatAmasamiTu jEsitE aranimiSamaina tALajAlanammA mAyammA

C2: pAmarapAlini pAvani nIvu gadA nI pAdamE gatiyani namminAnu kOmaLa mRdu bhASiNI ghanasadRshavENIshyAmakRSNasOdari gOkarNEshvaruni rANi


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb