pAlimpavammA paramapAvanI

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 37).

Raga: mukhAri / Tala: Adi

P: pAlimpavammA paramapAvanI bhavAnI

A: shrI lalitA guNashilamulanu vini cAla nI sEvajEya kOri vacciti

C1: nI samAnadaivamu nEgAna nikhilalOkajananI mAyammA shrI svayambhunAtha taruNI madhuravANInI dAsuni brOva inta parAkElanammA

C2: nA tApamu dIrcci prEmajUci nidAnamuga mATlADa samayamidEgadA jeppavammA mAyammAsadA nI japamE gatiyani namminAnammA


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb